toggle menu

Teambuilding iLunden

Konferencer i Lunden tilbyder også teambuilding. Vi samarbejder med de bedste i branchen og kan tilbyde et udvalg af øvelser. iLunden ligger midt i skov og tæt ved strand og råder over Golf iLunden som er en driving range så det er kun fantasien som sætter grænser.

Kontakt Peter Holm på 28111111 eller ph@ilunden.dk for at høre mere om mulighederne

Kontakt Peter

Fysiske

Kæmpestigen

Klatre på en 12m høj kæmpestige spændt op mellem 2 træer. I klatrer i 3-mandshold med 3 kollegaer der sikrer jer.

Trekanten

En wire er spændt op i en trekant mellem 3 træer. Gruppen (4-12 personer), skal op på wiren og gå en omgang.

Balancepæl

En kop med vand skal transporteres fra A til B balancerende på toppen af en pæl som skal holdes lodret vha. reb.

Ikke fysiske

Systemisk

Gruppen skal gå indenfor et område imellem hinanden. Først frit, derefter med samme afstand til én person og til sidst med samme afstand til to personer.

Back to back

Gruppen sidder i makkerpar med ryggen til hinanden. Den ene har en tegning som den anden skal tegne med verbal hjælp.

Straws

Grupper på 4-5 personer holder et langt sugerør på deres pegefingre. De skal nu med fælles hjælp få sugerøret ned på gulvet, men deres fingre SKAL røre hele tiden.

Icebreaker

Håndreb

Hver person får et reb med løkke i begge ender. De bliver nu viklet sammen med en makker og skal komme fri af hinanden.

Tæl til

Gruppen står i en rundkreds skulder ved skulder. De skal nu tælle til det antal de er i gruppen uden at bruge mønstre, aftaler, gentagelser mm.

Personbingo

Personerne får udleveret en bingoplade med opgaver som de skal løse ved at spørge deres kolleger. Første med pladen fuld vinder en præmie.

Tillidsøvelser

Trustfall

Klassiker hvor én person falder ned i armene på sine kolleger

Trustrun

Person med bind for øjnene bliver ført rundt på område med stigende sværhedsgrad.

Trustcatch

I makkerpar med blind/ikke blind. Fangeleg hvor de seende skal sørge for at deres blinde makker ikke bliver fanget.

Værktøjer

Dialoogle

Kort med billeder som man skal tale udfra. F.eks. et billede der for dig symboliserer en god kollega.

Postkort

Skriv et postkort til dig selv, med de handlinger du tager med hjem

Løbende sedler

Personerne skal skrive forslag/ideer til dagen/hinanden/ledelsen, som bagefter bliver bedømt på en fælles skala

Dialog

Flykabinen

Gruppen sidder som i en flyver 2og2 med en midtergang. De bytter pladser flere gange og får forskellige spørgsmål som de skal løse med deres makker.

Korte møder

Gruppen stiller i skiftende makkerpar præfabrikerede spørgsmål til hinanden.

Betydningsfulde øjeblikke

Fortæl om et betydningsfuldt øjeblik i dit liv som har haft så stor indvirkning på dit liv at det præger den person du er i dag.

Evaluerende

Hestesko

Skalaspørgsmål hvor gruppen med det samme kan se hinandens holdninger.

Beslutningslinjen

Gruppen skal blive enige på kort tid. På den ene side af linjen er de enige, på den anden diskuterer de. Grupperne vokser indtil der kun er 1-2 store grupper tilbage.

Håndmarkering

Skalamarkering. F.eks. hånden højt – stort engagement, hånden lavt – lavt engagement.